Mynet 03.12.2012

Koç burcu aylık burç yorumu (Aralık 2012)

Aralık ayında sizi neler bekliyor, burcunuza göre hayatınızda neler olacak, işte aylık burç yorumunuz.

AŞK VE İLİŞKİLER

Koç burcu aylık burç yorumu (Aralık 2012)
16 Aralık saat 06.38 olana dek Akrep burcunda seyrini sürdürecek Venüsü, önce astrolojik genel ifadesi çerçevesinde ele alacağım. Yorumun ikinci paragrafında, bu yıl ki geçişin öneminden bahsedeceğim. Venüs Akrep burcunda kişinin çıkarlarını ön plana aldığı, ilişkilerinde hırslandığı ve her türlü ilişkisinde elde etmeye dönük alışverişte bulunduğu zaman dilimidir. Artık sevginin ifadesi sertleşmiştir, restleşmeye dönüktür. Kişi bu dönemde tutkularının esiridir. Kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdır. Eğer mali, iş ve ilişkisinde kendini rahat hissetmiyorsa sertleşir. Elde edebilmek veya elinde tutmak istediğini sıkıca kavrar ve gerekiyorsa kendine bile eziyet etmekten çekinmez. Cinsellik bir hayli ön plandadır. Hatta ayrılmak istemeyen Koçların, genel olarak partnerlerini elde tutabilmek için başvurdukları bir etkileme aracı haline gelir veya partneriniz cinsel gücünü kullanarak sizi elinde tutmaya çalışabilir. Mali konularda da durum bu yöndedir. Kişi çıkarlarını gözetir veya çıkarına uygun ilişkilerde bulunmaya çalışır. Boşanma davalarında, miras ve hisseli paraların taksiminde, dışarıdan elde edilen gelirler hususunda eğer bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, ne olursa olsun öcünüzü almaya kalkabilirsiniz. Hatta bunun için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz.

Şimdi gelelim Venüsün bu yıl ki geçişinin önemine. Öncelikle şunu söylemeliyim ki ilişkinizin mutlaka derinlikli bir şekilde gözden geçirilmesinde fayda var. Çünkü sizi bir arada tutan veya yine birbirinizden koparan en önemli sebep, aranızdaki bağımlılık olur ki, bu bağımlılık bazen sadece bir tek nedenin sizi bir arada tuttuğunu gösterir. Böyle bir ilişki sağlıklı olmaz. Ayrılmak, barışmak gibi durumlar sıkça yaşanır ve kangren bir ilişki haline gelir. Ben derim ki, lütfen şöyle bir oturup düşününüz. Önce kendinize ve sonra hayata karşı sorumluluklarınız olduğunu unutmayınız. Yine bu geçişin bir başka ifadesi mali konularda olabilir. Kazancınızı başkalarıyla bölüşüyorsanız-ortaklaşa bir iş yapıyorsanız veya bazı kişilerle parasal ilişki içindeyseniz, Venüs sürecinde lütfen ortaklığınızın şartlarını, koşullarını, geleceğini iyice gözden geçiriniz. Aranızda menfaat çatışmaları oluşmasın. Sorumluluklarınızın arttığını bilerek sıkı çalışınız. Miras, hisseli paraların ve ortaklıkta kazanç gibi konuların da bu süreçte dürüst bir şekilde düzenlenmesinde yarar var. Bunlara dikkat ederseniz başarılı bir Venüs süreci geçirmiş olursunuz. Venüs-Akrep burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 7, 8, 11 Aralık.

21 Aralık saat 13.12 olana dek, Yay burcunda ilerleyecek Güneş etkisini öncelikle genel anlamıyla işlemek istiyorum. Bu süreç kişinin önce kendisini ve sonrasında yaşadığı dünyayı keşfetmeye, idrak etmeye çalışması anlamındadır. Türlü badirelerden geçmiş ve artık neyin ne olduğunu az çok bilen bireyin gelişim yolunda bilgi ve deneyim kazanma zamanıdır. Yaşınız kaç olursa olsun, Güneş Yay burcunda ilerlediğinde bizzat yerinde görerek, öğrenerek, bilgilenmeyi seçersiniz. Dünyaya bakış açınızdan tutun da hayatın anlamına kadar her şeyi kavramaya çalışırsınız. Hedefi olan insan daima araştırır, soruşturur ve gerçek bilgiye ulaşmak için çabalar. Öylesine yaşamaz, öylesine adım atmaz. Tedbirli davranmayı, neyin üzerinde yürüdüğünü bilmelidir. Yay burcu süreçlerinde genelde iyimser düşünürüz ve her şeyin olasılıklar dahilinde olduğuna inanırız. Bu yüzden de özünde iyimserlik yatan bir cesarete sahibimizdir. Uzak yollara gitmek, oralarda yaşamak, çalışmak veya yerleşmek, özgür olmak bizim için gayet önemlidir. Farklı fikirlere sahip insanlarla tanışma, değişik yerler görerek hayatın farkına varma, eğitim-iş ve kişisel anlamda yeni kararlar almak ihtiyacımız yoğundur. Bizi sıkıştıran, önümüzde engel oluşturan hiçbir şeyden zevk almayız.

Bu genel etkiden sonra mevcut duruma bir bakalım. Böylece Güneş-Yay burcu geçişini iyice idrak edelim. Koçlar, şu sıralarda uzun vadeli bir planlamada bulunmak isteseler bile ilerlemekte zorlanıyorlar. Kısa vadede uygunmuş gibi duran işlere yöneliyoruz veya mevcut durumumuzu iyi-kötü sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu durum bizi bir hayli yıpratıyor. Bir yandan finansal açıdan kimseden destek görmüyoruz veya görsek de kepçeyle veriyorlar, tencereyle geri alıyorlar. Borçlarımız zorluyor. Kredi kartlarına yükleniyoruz veya borcumuzu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Bu da pek iyi bir çözüm değil. Kardeşlerimiz veya çevremizle anlaşmakta zorlanıyoruz. Ortak bir karar alamıyoruz. Oluruna bıraksak bir türlü, mücadele etsek bir türlü. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle 3 Aralık tarihine kadar pek kimseden destek göremeyebiliriz. Elimize üç beş kuruş geçerse benim tavsiyem tutumlu davranmanız veya acil borçlarınızı kapatmanız. İlişkilerde kıskançlık, can alıcı sözler, birbirimizi kırmak gibi gereksiz tavırlardan uzak duracağız. Bu beraberlikte aksaklıklar nedir ona bakacağız. Aklımıza başımıza toplayacağız. İtekleyerek, zorlayarak bir ilişkinin sağlıklı yürütülmesinin zor olacağını bileceğiz. Gerçekçi olacağız. 11-21 Aralık tarihleri arasındaki durum şudur. Ekim sonundan bu yana yaşanan ve bizi bir hayli yoran meseleleri, yürürlüğe koyamadığımız işleri halledebilme yönünde hız kazanacağız. O tarihe gelindiğinde, değişimde bulunmak niyetindeysek gerçekten yeterli donanıma, bilgiye ve tecrübeye sahip miyiz bakmamız gerekiyor. Yapmak istediğimizin bize ne gibi yararı olabilir, bir çözüm sağlar mı, gerçekten yararlı olur mu diye düşünmemiz gerekiyor. Diyelim ki gelişmeler olumlu yönde hız kazandı ve siz de hazırsınız. Ona göre kararınızı verirsiniz. Güneş-Yay burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 3, 4, 6, 13, 20 Aralık.

16 Aralık saat 06.38- 9 Ocak 2013 saat 06.11 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Venüs, Güneş-Oğlak burcu seyir zamanına denk geleceği için, insan bir yandan kariyer hayatıyla ilgili konulara ağırlık verirken, diğer yandan da yenilik hevesiyle dolu olacaktır. Özellikle 19 Aralık tarihi ve civarından heyecan verici sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sözgelimi bazıları farklı yerler görmek, kimileri yeni bir tanışmanın heyecanı içinde, bir çoğu hayatı anlamak adına yolculuklara çıkabilirsiniz, özgürce ilişkiler kurabilirsiniz. Ancak şunu söylemeliyim ki, Venüs-Yay burcu geçişlerinde daima abartılı bir coşku vardır. Kişi yeniliklere çabucak sarılabilir. Karşılaştığı güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyebilir. Fakat uzun vadeli düşünülmezse, maceracı davranılırsa değişimler kökleşmeyebilir. Bu da kalıcılık yaratmaz. İnsan bu devrede detayları göz ardı etmemeli, bütüne bakarken, gözüne ilişenleri es geçmemeli, değişimi zamana yayarak gözlemlemeli. Böylece hayal kırıklığından korunabiliriz. Ben derim ki, gerçekçi bakınız. Bu yıl ki, Venüs-Yay burcu geçişini olumlu yönde değerlendirmek için, eğitimden iş hayatınıza, aşk yaşamınızdan değişim istediğiniz konulara kadar her şeyi iyice gözlemleyiniz. Venüs-Yay burcunu yöneten Jüpiter-İkizler burcunda hala geri hareketini sürdürüyor. Aşırı iyimserlik bazen yüzmeyi bilmeden derin sulara girmeye benzer. Biz dönemin heyecanını bilinçli bir bakış açısıyla değerlendirirsek tabii ki Venüs-Yay burcu seyri geçici değil, kalıcı güzellikler sunabilir bizlere. Venüs-Yay burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihi: 16, 19, 20, 23 Aralık.

İŞ HAYATI VE KARİYER
21 Aralık saat 13.12-19 Ocak 2013 saat 23.52 arasında Oğlak burcunda seyrini sürdürecek Güneş genel astrolojik ifadesi gereği sorumluluk üstlenmek anlamına gelir. Kişi bu dönemde, toplum içindeki yerini ve saygınlığını önemsemelidir. Görevlerini disiplinli bir şekilde gerçekleştirmeli, üstüne düşeni ciddiyetle yapmalıdır. Her yıl hemen hemen aynı tarihlerde Güneş-Oğlak burcunda ilerlerken, kariyer hayatınız, iş yerinizdeki pozisyonunuz, toplum içindeki yeriniz, anne-babalık sorumluluğunuz veya anneniz, babanızla alakalı konular üzerinde ciddiyetle durmanız, hırslı azimli ve düzenli bir şekilde çalışmaya gayret göstermeniz sizlerden beklenir. Eğer çalıştığınız alanda üst bir görevde iseniz, sorumluluklarınız çok daha belirgindir. Ast-üst kavramının bir hayli etkili olduğu bu süreçte, göreviniz gereği patron konumundaki kişilerle ilişkinizi saygı çerçevesinde sürdürmeniz beklenir. Zaten bu süreç Koçlar için bu devre, iş ilişkilerinin yoğunluğu, görevinin eksiksiz yerine getirilmesi gibi düzene uygun disiplinli hareket ettirmeyi gerektirdiği için zorlayıcı olabilir. Ancak bu dönemde işinizde başarılı olmayı, yükselmeyi, iş anlamında sorumluluk almayı seçtiğinizde bu kısa dönemin sizin açınızdan yararlı olacağını söyleyebiliriz. Kolay mıdır veya zor mudur? Bu biraz da sizin iş hayatına bakış açınız, içinde bulunduğunuz şartlar veya karakter yapınıza göre değişecektir. Ancak kariyer hayatınızla ilgili konular üzerinde kişisel anlamda sabırlı olmak, çalışmak, saygılı davranmak, düzeni sağlamak, iş bulmak, işinizde yükselmek gibi isteği olan Koçların kendilerini ifade etmelerinde yardımcı bir süreç diyebiliriz. Güneş-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihleri: 22, 26, 27, 28, 30 Aralık

26 Aralık tarihine kadar etkili olacak Mars-Oğlak burcu geçişi mesleki konularda azim sabır ve dirençli olmak, soğukkanlı bir şekilde hedefinize kilitlenmektir. Sizin gibi aktif ve ateşli kişiler için, zorlayıcı olsa da, Mars yönetici gücünüz olduğundan bu enerjiyi genel iş konularında bazı noktalara dikkat ederek olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz husus sabır kelimesinde yatmaktadır. Kafanızın içinde bir hedef belirlemeniz veya var olan hedefiniz için, öncelikle disiplinli bir şekilde çalışmaya gönüllü olmalısınız. İnatçılıktan uzak durarak, çevrenizde bulunan kişilerle işbirliğinde bulunmayı bilmelisiniz. Kararlarınızı gayet dikkatli ve mantıklı bir şekilde düşünerek vermeli, acele etmemeli, başkalarından etkilenmemelisiniz. Bu dönemde enerjinizde düşüşler meydana gelmesi veya ciddileşmeniz mümkündür. Bir adım atarken, diğerini düşünen sizin gibi aktif bir burç, şimdi tam tersine yaparak, önce ilk attığı adımı sonuçlandırmalı, daha sonra öbürüne geçmelidir. Bütün bunlar son derece önemli olup, hem işinizle alakalı girişimlerde sizi destekleyici hem de bu enerjiyi gerekli alanlarda kullanmanız için teşvik edicidir. Ayrıca bu etki altında, girişimlerinizin hemen sonuçlanması beklemek yerine, ağır fakat son derece sağlam bir temel oluşturmak adına düşünmeniz faydalıdır. Mars-Oğlak burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihi: 18 Aralık.

11 Aralık saat 03.40-31 Aralık saat 16.03 tarihleri arasında Yay burcunda ilerleyecek Merkür dönemini Aralık ayındaki etkileri çerçevesinde ele aldığımızda, görüyoruz ki, hoş sürprizler kadar dikkate değer noktalar da söz konusu. Merkür astrolojik olarak Yay burcunda hakikaten dikkatle takip edilmesi gereken bir enerjidir. Çünkü hem derinlikli düşünmemizde yardımcıdır hem de bildiklerimizin doğru olduğunu iddia etmemizde. Bir yandan yeniliklere hevesliyizdir öte yandan gündelik hayattaki ayrıntıların farkına bile varmadan zirveye gözümüzü dikeriz. Çabuk sıkılırız, çabuk pes edebiliriz. Bilgileniriz, okuruz, ama okuduklarımızı hangi alanda kullanacağımızı bilmiyorsak, bildiklerimizi bile unutabiliriz. Bu süreçte yeniliklere karşı olan hevesliliğimiz bir hayli yüksektir. Her deneyimi yaşamak, imkansız olanı düşlemek, hayatın akışına set çekmeden yol almak, ilginç fikirler üretmekten yanayızdır. Eğitimi, sadece ders sıralarında değil, keşfederek öğrenmeyi isteriz. Keşfettiğimiz bilgiyi nerede kullanacağımızı biliyorsak, başkalarının da yarar görmesini sağlayabiliriz. Ancak kibirli davranıyorsak, yanlışa düşebiliriz. Benim bu süreçte sizlere tavsiyem, ideallerinizi belirlemeniz ve buna göre yol almanızdır. Gelir geçer boş işlerle uğraşmamakta yarar var. Eğer değişim istiyorsanız, bunun alt yapısını kuvvetlendirmeyi, sorunlarınızı çözmeyi, çabalamayı, sebep ve sonuç ilişkisi kurmayı bilmek gerekiyor. Eğitim hayatında doğru bilgilenmeyi, iş hayatında kendimizi geliştirmeyi, uzun vadeli olana yönelmeyi bilmemizde yarar var. Merkür-Yay burcu geçişinin Aralık ayındaki etkili tarihi: 11, 14, 15, 17 Aralık.

PARA KONULARI
11 Aralık(saat 03.40) olana dek Akrep burcunda ilerleyecek Merkür, geçtiğimiz Kasım ayında geri hareket döneminde gözden geçirdiğiniz, beklemede kaldığınız, incelediğiniz para, ilişki ve kaynaklarınızla ilgili işlerin yürürlüğe konma zamanıdır. Ancak yine de dikkatli olmayı bilelim. Bu dönem, ortaklaşa gelirler (mirasa, nafaka) cinsel paylaşımlarınız, dönüşüm, kontrol gücünüz, mahremiyetiniz, hayatınızın anlamı üzerine düşünmek, ortaklık ilişkinizin maddi kısımları, bankalarla alakalı tüm işleriniz, borçlarınız, vergiler ve önemli ameliyatlar ve ruhsal anlamda kendinizi, durumunuzu, kaynaklarınızı gözden geçirme, derinlikli olarak ele alma zamanınızdır. Aynı geri hareket döneminde olduğu gibi yine dikkati elden bırakmayacağız. Çünkü Merkür-Akrep burcunda çok rahat bir enerji değil. Kimlerden ne gibi maddi gelirler elde etmektesiniz ve bu konularla ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? O zaman taraflar olarak bir araya gelip görüşünüz. Bankalarla ilgili sorunlarınız varsa hukuki yönden destek almalı ve bundan sonrası adına daha kontrollü hareket etmelisiniz. Kredi isteğiniz varsa, bunu koşullarınıza en uygun geri ödeme planı hazırlayarak yapınız. Cinsel konularda tuhaf gizliliklerden ve saplantılı düşüncelerden uzak durarak sağlıklı bir paylaşımda bulununuz. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız kontrolden geçiniz. Önemli bir rahatsızlığınız varsa ve bunun cerrahi bir girişimde bulunulması gerekiyorsa detaylı bir araştırma yaptırınız. Vergilerinizi zamanında ödeyiniz ve sigortayla alakalı konularda dosyalarınızı tekrar kontrol ediniz, kaskonuzu yaptırınız ve ödemeleri ihmal etmeyiniz. Aralık ayında etkili tarih: 7 Aralık.

2012 Aralık Ayı Astrolojik Takvimi

11 Aralık Merkür Yay düz seyie 0.:40

13 Aralık Uranüs düz seyrine geçişi 14.02 Koç burcu

16 Aralık Venüs Yay burcuna girişi 06.38

21 Aralık Güneş Oğlak burcuna girişi 13.12

26 Aralık Mars Kova burcuna girişi 02.48

31 Aralık Merkür Oğlak burcuna girişi 16.03

Pozitif Enerjili Günler: 3-4-12-13-16-17-20-21-25-26-27-30-31

Zayıf Enerjili Günler: 1-2-8-9-14-15-28-29

Aşkta En Şanslı Günler : 3-4-30-31

Parasal Açıdan Şanslı Günler : 23-24

Yeniay: 20-21-22

(Ay-Koç burcu geçiş günleri, sizin için yeniay anlamı taşır. Bilinçli istekleriniz ile bilinçaltınız uyumludur ve yeni başlangıçlar için taze enerji anlamı taşır)

Dolunay: 7-8-9

(Ay-Terazi burcu geçişi, burcunuz ile karşıtlık oluşturduğu için Dolunay anlamı taşır. Final, bitişler, duygularınızla düşünceleriniz arasındaki çekişmedir. İyi dengelenmesi halinde yapıcıdır. Zayıf enerjidir. Fiziksel olarak kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.)

iremSU
Astroloji Danışmanı


POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER