@Pudra özel haberidir, izinsiz kullanılamaz. 26.10.2010

Aile Hekimliği nedir?

Aile hekimliği uygulaması ülkemizde 1 Kasım tarihinde uygulanmaya başlıyor. Artık sağlık ocaklarında saatlerce kuyruk beklemek yerine her ailenin kendi doktoru olacak. Bu uygulamanın faydaları saymakla bitmez; o yüzden yazımızı mutlaka okuyun.

Kasım ayında uygulamaya giren Aile Hekimliği gerçek anlamda “hayatımızı kurtaracak” bir uygulama olacak. Peki aile hekimi kimdir? Sağlık Bakanlığı neden bu uygulamayı yürürlüğe sokmuştur? Uygulamanın amacı nedir? Aile hekimliği hizmetlerinden kimler yararlanabilir? Hasta - hekim ilişkisi nasıldır? Aile hekimliğinde sağlık hizmetleri ücretli midir? Peki nereye aile sağlığı merkezi denir ? Evde sağlık hizmeti de mümkün mü? Aile hekiminizi nereden öğrenebilirsiniz? Pudra.com olarak Aile Hekimliği’nin resmi web sitesine girdik, oradaki tüm bilgileri kurcaladık ve sizler için A’dan Z’ye bir Aile Hekimliği dosyası hazırladık.

Aile Hekimliği nedir?

Aile Hekimi kimdir?

Aile hekimi; yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.
 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak,
 • Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapar, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,
 • Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmek,
 • Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak,
 • Periyodik sağlık muayenesi yapmak,
 • Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
 • Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.
 • Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
 • Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapar,
 • Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak
 • İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemektir.

Neden aile hekimliği?

Aile hekimi, aile bireylerinin ikametlerine yakın olup hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirir. Ailenin bütün bireylerinin sağlık durumlarını, yaşama koşullarını, dolayısıyla koruyucu sağlık uygulamalarının ve sağlık eğitimlerini bireylere nasıl uygulanacağını en iyi bilen kişidir. Bu doktorlar kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Sağlık hizmeti sınumunda, hizmetten yararlanan bireylerin memnuniyeti önemlidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürekli eğitimle geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, çalışan hekimler ile diğer sağlık elemanlarının özendirilmesi, birey ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak koruyucu sağlık sistemine ağırlık verilmesi ve kabul edilebilir sevk sisteminin uygulanması ana ilkelerdir. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi ikinci basamakta yığılmayı engelleyecek ve gerçekten ikinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince zaman ayrılmasını sağlayacaktır. Birinci basamak hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi, toplumun hastalık yükünün azaltılmasının yanı sıra, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kuruluşlarımızın da daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi vermelerine fırsat tanıyacaktır.

Aile Hekimliği uygulamasının amacı nedir ?

Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir:
 • Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,
 • Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,
 • Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek,
 • Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak,
 • Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek,
 • Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

Aile hekimliği hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Herkes aile hekimliği hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir. Aile Hekimliği uygulamasında sağlık güvencesi aranmamaktadır.

Aile hekimliği uygulamasında hasta - hekim ilişkisi nasıldır?

Aile hekimi, kişiyi ailesi ve içinde yaşadığı toplum ile birlikte bir bütün olarak ele alarak koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi hizmetlerini bir arada sunan ve kendi sorumluluğu altındaki kişilerin hem biyolojik, hem ruhsal, hem de sosyal yönleriyle ilgili olan, kişilerin kendi seçtikleri hekimidir.

İletişim insan yaşamında önemli bir olgudur ve günlük yaşantımızın hemen hemen her alanında etkilidir. Hasta ve hekim arasındaki iletişim ise daha önemlidir çünkü:
 • Hekimler açısından, hastaları anlamanın, onlara uygun tedaviler düzenleyebilmenin, hastaların bu tedaviye uyum sağlayıp, tedaviye bağlı kalmalarının,
 • Hastalar açısından ise hekimlere güven duymanın, kendilerine sunulan tedavi imkânlarından yararlanabilmelerinin ve iyileşmelerinin ilk ve en önemli adımı iletişimdir.
 • Aile hekimliği uygulamasında hizmetin iki ana unsuru olan hekim ve hasta arasındaki ilişki karşılıklı empati yapabilme, sabır ve anlayış temellerine oturmalıdır.

Aile sağlığı elemanı kime denir?

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuruna (toplum sağlığı) denir. Aile hekimine sağlık hizmetinin sunulması esnasında yardımcı olur ve aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunulması ile birlikte, kişilerin sağlık kayıtları ve istatistiklerinin tutulması gibi görevleri vardır.

Nereye aile sağlığı merkezi denir ?

Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşuna denir.

Toplum sağlığı merkezi nedir?

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna denir.

Aile hekimliğinde sağlık hizmetleri ücretli midir?

Aile hekimliği hizmeti ücretsiz olup, sadece kimlik ile muayene olunabilir.

Herkesin aile hekimi olacak peki sağlık güvencesi olmayanlar ne yapacaktır?

Aile hekimliği uygulamaları (muayene, tahlil, film, aşı enjeksiyon pansuman v.s.) tamamıyla ücretsizdir. Sosyal güvence aranmaksızın tüm işlemleriniz aile hekiminiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Aile hekimimi nerden öğrenebilirim?

Aile hekimliğine geçmiş merkezlerde T.C. Kimlik numaranızla en yakın aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, il sağlık müdürlüğünden ve Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden de öğrenilebilir.

Kişi aile hekimini değiştirmek isterse ne yapmalıdır?

Tercih ettiği aile hekimine ya da toplum sağlığı merkezine müracaat etmesi yeterlidir.

Aile içindeki fertler farklı aile hekimlerini seçebilirler mi?

Kişiler hekim seçme özgürlüğü kapsamında istediği aile hekimini seçebilecektir. Çocuklar ebeveynlerinin uygun gördüğü aile hekimine kaydolacaktır.

Evde sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. Evde bakım hizmetleri Aile hekimliği Uygulamasından ayrı bir hizmet birimi olmakla beraber aile hekimleri evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

İl Sağlık Müdürlükleri’ne nasıl ulaşabilirim?

Bunun için aile hekimliğinin resmi web sitesine bakabilirsiniz.

Şehir şehir İl Sağlık Müdürlükleri listelerinin bulunduğu web sitesinde ayrıca o kadar faydalı bilgiler var ki; “sık kullanılanlar”ınıza eklemenizi pudra.com olarak tavsiye ederiz. Çünkü biz ekledik bile! Sitede yaşlılardan ergenlere, beslenmeden bakıma, evde bakımdan anne-çocuk sağlığına, erkekten kadına, kronik hastalıklardan ağız ve diş rahatsızlıklarına, ilkyardımdan yaşlı sağlığına kadar her konuda faydalı ve detaylı bilgiler okumanız mümkün.


POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER