Pudra.com 17.04.2013

Yoksa siz bir alışveriş hastası mısınız?

Bazı insanlar neden alışverişkoliktirler? Alışveriş hastalığının nedenleri nelerdir? Hangi kişilik tiplerinde alışveriş bağımlılığı görülür? Dr. Yasin Genç anlatıyor.

Günümüz toplumunda alışverişin boş zamanları değerlendirmede bir yaşam biçimi olarak algılanmasına paralel olarak planlanmayan, gereksinim duyulmayan eşyalara yönelik alımların sıklığının daha da arttığı gözleniyor.

Yoksa siz bir alışveriş hastası mısınız?

Kişinin dürtüsel olarak satın alma, alışveriş yapma ihtiyacını hissetmesi ve bu güdüsünü kontrol edememesi sonucunda ortaya çıkan, kişileri ciddi anlamda mali sıkıntıya iten, sonrasında aile yaşamında önemli sorunlara yol açan bu bozukluğa ilgi alışveriş festivalinin olduğu günlerde arttı. Bu bozukluk toplumda yüzde 2-13 arasında bir sıklıkta görülüyor ki ülkemiz için bu durumda en azından 1,5 milyon kişinin etkilendiğini söyleyebiliriz.

Alışveriş çılgınlığı neden kadınlarda daha fazla?
Kadınlarda daha sık ve daha şiddetli seyreden bu bozukluktan yakınanlarda kadınların oranı yüzde 74 ile yüzde 95 arasındadır. Kadın-erkek arasındaki bu büyük farkın nedenleri arasında, kadınların depresyon ve anksiyete bozukluklarında olduğu gibi daha çok tedavi arayışına girmeleri, kadınların alışverişi boş zamanlarını geçirdikleri, sosyal etkileşim olarak gördükleri ve bu olaya daha olumlu bakarken, erkeklerin çok az zaman ve emek harcamaları gereken bir iş olarak değerlendirdikleri belirtiliyor. Bu durum son yıllarda elektronik eşyalar gibi bazı eşyalarda tersine dönse de, bir bütün olarak alışveriş, kadınlarda erkeklerden daha yoğun duygusal, psikolojik ve sembolik bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Alışveriş hastalığı hangi yaşlarda başlıyor?
Kompulsif satın almanın başlangıç yaşı kişilerin ailelerinden ayrışıp tek başlarına kaldıkları dönemler olan ergenlik dönemi sonuna ve ilk para kazandıkları dönemlere, ortalama 20-30 yaşlarına karşılık gelir. Her sosyoekonomik düzeydeki bireylerde görülmekle beraber düşük geliri bulunan ve kompulsif alışveriş yapan kişilerde özellikle borcun getirdiği yükün neden olduğu ruhsal bozukluklar daha şiddetli seyreder.

Alışveriş hastalığı düşük özgüvenden kaynaklanıyor
Kompulsif alışveriş yapmaya risk -yatkınlık- yaratan psikolojik durumlar gözden geçirildiğinde bu klinik durum ve ilişkili faktörler daha netleşir. Bu kişilerde en sık bildirilen kişilik özelliği düşük özgüvendir. Bu hastalar özgüveni ve kişisel güç hissini satın alma ya da alışveriş aracılığıyla kazanmaya çalışırlar.

Anksiyete-kaygı düzeyi bu durumdaki kişilerde yüksektir. Kompulsif satın alma davranışı sergileyen bireyler satın alma ya da alışverişi streslerini ve ilişkili anksiyetelerini azaltmanın bir yolu olarak kullanırlar.

Mükemmeliyetçi kişiler özerklik, yeterlilik, kontrol ve kendilerine olan saygılarını sağlayabilmek için kompulsif satın alma davranışı sergileyebilir.

Baskıcı, kontrolcü ebeveynlere karşı anksiyetelerini gidermek için mükemmeliyetçilik sergileyen bireyler, ergenlik dönemine girdiklerinde, anne-baba yeri ne erkek ya da kız arkadaşlarına odaklanırlar ve onları memnun edebilmek için pahalı hediyeler almaya çalışırlar. Alışverişe yönelik dürtüsel davrandıkları görülür.

Bu dürtülerin yol açacağı riskler ya da sorunlar alışveriş sırasında pek düşünülmediğinden bu kontrolsüzlük sonrası derin bir suçluluk gelişir. Yine bu kişilerin alışveriş yapmayı heyecan ya da aşırı duyguları yaşamak için bir araç olarak kullandıkları görülür.

Bu bireylerin büyük bir kısmı bağımlı kişilik özellikleri sergilerler. Başkalarının onayı olmaksızın iş yapmazlar ya da onların değerlendirmelerine çok önem verirler.

Tipik alışveriş hastası neler yaşar?
Kompulsif alışverişin kısır döngüsüne girmiş olan hastaların büyük bir kısmı, özellikle hastalığın erken dönemlerinde, yaşadıkları sorunları, derecesini yadsıyabilir, aldıkları eşyaları ve harcamalarını ailesinden saklayabilir.

Genelde kendilerine güveni düşük olan bu kişiler, başkalarının kendileri ile zaman geçirmek istemediğini düşünürler. Kendilerini diğer insanlardan izole ederler ve diğer insanların kendilerini salak, çirkin, utangaç, aptal olarak gördüklerini düşünürler. Yaşadıkları sıkıntı, boşluk, yalnızlık, terk edilme duygularının üstesinden gelebilmek için, evlerini ve arabalarını çeşitli eşyalar satın alarak doldururlar. Bu kişiler yalnızlıklarını genelde kendileri yaratırlar.

Başkalarına oldukça eleştirisel ve soğuk yaklaşımlar sergileyerek aile bireyleri başta olmak üzere diğer insanları kendilerinden uzaklaştırırlar. Bu kişilerin çoğunlukla duygusal açıdan yalnız bir çocukluk geçirdikleri, erişkin döneminde gereksinimleri olsun ya da olmasın bazı eşyaları biriktirme eğilimi gösterdikleri ve bu sayede çocukluk çağından beri yaşadıkları acı ve kaygıları farklı bir yöne yönlendirdikleri düşünülür. Birçok hasta her gün düzenli olarak alışverişe çıkarak, büyük alışveriş merkezlerine giderek içlerindeki sıkıntıyı ve yalnızlık duygularını gidermeye ve dış dünyayla ilişkilerini sürdürmeye çalışır.

Kompulsif satın alma olgularının büyük bir kısmında birlikte en az bir kişilik bozukluğu bulunduğu bildirilir. Bu olguların yüzde 59’una kişilik bozukluğu tanısı konmuş, bunların yüzde 22'sinde obsesif kompulsif bozukluk, yüzde 15’inde borderline-sınır-kişilik bozukluğu, yüzde 15’inde çekingen kişilik bozukluğu bulunduğu açıklandı. Ayrıca bu hastalarda sıklıkla histriyonik ve narsisistik kişilik bozukluğu da gözlenir.

İpe.com.tr


POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER