Türkiye'de kadınların konuşulmayan gerçekleri

Next Generation adlı araştırma şirketinin yaptığı 8 Mart araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte Türkiye'de kadınların konuşulmayan gerçekleri!

İZLE: KADINA ŞİDDET TÜRLERİ👇 
Gündemin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile yoğun olduğu bu dönemde online pazar araştırması şirketi Next Generation Araştırma Şirketi kadınlar, erkekler ve toplumla ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2257 kişinin katılımı ile online araştırma platformu www.benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi. Toplumumuzla ilgili birbirinden önemli konulara ışık tutulan araştırmanın sonuçları yazının devamında.

Türkiye'deki kadınların konuşulmayan gerçekleri

Fotoğraflar: Levent Kulu, 8 Mart 2020 Pazar, Feminist Gece Yürüyüşü, Taksim.
 
Ev işleri paylaşılıyor mu?
Geleneksel olarak ev işleri kadına ait olarak görülür. Fakat yakın tarihte kadınların eğitim olanaklarının artması ve iş hayatında daha çok yer almaları, ev işlerinin geleneksel sorumluluğunu nasıl değiştirdi?
 • Katılımcıların %71’i ev işlerinde sorumluluğun paylaşılması gerektiğini düşünüyor.
 • %27’si ise sorumluluğun kadına ait olduğunu belirtirken, erkeklerin sorumlu olduğunu belirtenlerin oranı sadece %2.
 
Eve parayı kim getirmeli?
Ev işleri sorumluluğu konusunda, bilinç altımıza yerleşen bir genellemenin, toplum üzerinde yavaş yavaş değiştiğini gördük. Ülkemizdeki geleneksel aile yapımız, babayı para kazanan, anneyi de ev işleriyle ilgilenen kişiler olarak ön plana çıkarıyor. Peki, para kazanma sorumluluğunun kime ait olduğuna dair bir değişim var mı?
 
 • Katılımcıların %65’i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirtirken, %35’i bu sorumluluğun erkeğe ait olduğunu ifade ediyor.
 • Konuya derinlemesine baktığımızda 18-24 yaş arasındaki katılımcıların %75’i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirterek gelecek yıllarda bu konuya bakışın daha da değişeceğinin işaretini veriyor.
 • Hayatın müşterek olduğuna yeni nesil herkesten daha çok inanıyor.
 
Kadın – erkek eşitliği hayal mi gerçek mi?
Ülkemiz kadınlara oy verme hakkını sağlayan ilk ülkeler arasında yer alıyor. Ama günlük hayatımıza baktığımızda eşitlik lafta mı kalıyor yoksa gerçekten var mı? Ülkemizde anayasanın 10. maddesi gereği kanun önünde kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Ama katılımcıların günlük hayattaki düşünceleri biraz farklı.
 • Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i ülkemizde kadın-erkek eşitliği olmadığını düşünüyor.
 • Kadın ve erkeklerin eşit olduğunu düşünen kesim yalnızca %2.
 • Sadece kadın katılımcıların cevaplarına baktığımızda eşitlik olmadığını düşünenlerin oranı neredeyse her 10 kişiden 9’u.
 
Türkiye'de kadına fiziksel şiddetin boyutları: Kadınların %20'si şiddete uğruyor! 
 
Fotoğraf: Levent Kulu

Fotoğraf: Levent Kulu. 8 Mart 2020 Feminist Gece Yürüyüşü, Taksim 

Gündeme sık yansıyan en üzücü olaylardan biri eşin veya sevgilinin kadına uyguladığı ve cinayete kadar gidebilen fiziksel şiddet. Bu aşamaya gelene kadar kaç kadın uğradığı şiddete sessiz kalıyor? Kaçımız bu tür olayları yaşadık? Bu sorulara araştırma ışık tutuyor.
 • Araştırmaya katılan her 5 kadından 1’i eşi veya sevgilisi tarafından hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını söyledi. 
 • Erkeklerdeki oran kadınların yaklaşık 3’te 1’i kadar.
 • Fiziksel şiddete maruz kalan katılımcılara yaşadığı durumu kısaca anlatmalarını istediğimizde en çok uygulanan fiziksel şiddetin tokat olduğunu görüyoruz. “Ve” kelimesinin oldukça sık kullanılması birden fazla şekilde şiddete maruz kalındığını da gösteriyor.
 • Ayrıca araştırmanın bütününe baktığımızda görüyoruz ki fiziksel şiddetle beraber psikolojik şiddet de oldukça sık uygulanıyor.

Fiziksel şiddete uğrayan kadınların neredeyse yarısı durumu anlatmıyor!
 • Fiziksel şiddete maruz kalan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü bunu kimseye söylemiyor. 
 • Her 10 kişiden yaklaşık 4’ü ise anne, baba ve kardeşi gibi 1.dereceden akrabalarıyla bu durumu paylaşıyor.
 • Aileden sonra en çok paylaşılanlar ise yakın arkadaşlar oluyor. Her 3 kişiden 1’i yakın arkadaşlarıyla bu durumu paylaşıyor.

Fiziksel şiddete maruz kalanların, bunu engellemek için neler yapabileceğini ve nerelerden destek alabileceğini biliyor musun?
 • Araştırmaya katılan her 4 kişiden yaklaşık 3’ü bildiğini belirtti. Bu oran kadınlarda, erkeklere göre biraz daha fazla.
 • Bu bilgiye sahip olanların oranı, fiziksel şiddete maruz kalmış kişilerde, şiddet görmemiş kişilere göre biraz daha az.
 
Psikolojik şiddet ne boyutta?

Kadınlar Günü YürüyüşüBağırıp çağırma, küfür etme, kişiyi yetersiz hissettirme, küçük düşürmeye çalışma gibi olaylarla meydana gelen psikolojik şiddetin bir diğer türü ise kişinin sevdiği eşyalara zarar vermek ve kişinin istediği şeyleri yapmasını engellemek. Özellikle en çok görülen durum ise kişiyi sürekli başkaları ile kıyaslamaktır.

Psikolojik şiddet farkına varılması zor olan ve kişinin suçlu, kendine güvensiz ve çaresiz hissetmesine neden olan bir şiddet türüdür. Psikolojik şiddete özellikle uzun süre maruz kalan kişilerde stres bozukluğu, bağımlılık ve depresyon gibi etkileri çok uzun seneler devam eden durumlar ortaya çıkabilir.

İnsanın ruhsal sağlığını tehlikeye atan psikolojik şiddet, araştırmada çıkan sonuçlara göre fiziksel şiddetten daha fazla uygulanıyor. 
Her 3 kişiden 1’i hayatında en az bir defa psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti.
Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı, erkeklerin 2 katı.
Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer nokta insanların psikolojik şiddeti günlük yaşamlarında tanımlayamamaları.
Psikolojik şiddete uğrayanların %10’u bunu tanımlayamadıkları için yaşadıklarının tam olarak farkında değiller.

Psikolojik şddet gören kadınların yarısından fazlası bu konudan bahsetmiyor

Psikolojik şiddet gören kişilerin arasında en yaygın görülen durum, bu konuyu kimseyle paylaşmamaları. 
 • Psikolojik şiddet gören her 10 kişiden 4’ü bundan kimseye bahsetmiyor. Yaklaşık olarak 4 kişi de yakın arkadaşlarıyla paylaşıyor.
 • Yaklaşık olarak her 3 kişiden 1’i durumu ailesine anlatıyor.
 • Devlet kurumlarına (polis, yargı gibi) konuyu iletme durumu her 25 kişiden 1’inde,
 • Ssivil toplum kuruluşlarına iletme ise her 100 kişiden 1’inde görülüyor.
 • Her 10 kişiden 6’sı psikolojik şiddeti nasıl engelleyeceğini ve böyle bir durumda nereden yardım alacağını bilmiyor. 
 • Fiziksel şiddete oranla daha çok psikolojik şiddete maruz kalınmasına rağmen, nasıl bir çözüm bulunacağı ve neler yapılabileceği hakkında daha az bilgiye sahip olduğumuz görülüyor.
 
Erkeklere de soruldu! Sen şiddet uyguluyor musun?
 
"Şiddet gördün mü" yaklaşımı yerine "şiddet uyguladın mı" dediğimizde ortaya çıkan tablo daha farklı oluyor.

Şiddet gören kadın YÜZDE 20 ancak sevdiğine şiddet gösterdiğini söyleyen erkek oranı yalnızca YÜZDE 9!
 
 • Kadınların %20’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken fiziksel şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca %9.
 • Erkeklerin %6’sı eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa fiziksel şiddet gördüğünü belirtirken, fiziksel şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı %8.

NG Araştırma Şirketi'nin erkek katılımcılara yönelik olarak sorduğu "Eşine veya sevgiline psikolojik şiddet uyguluyor musun" sorusunun sonuçlarına baktığımızda karşımıza yine ilginç bir tablo çıkıyor.
 • Kadınların %43’ü hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken, psikolojik şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca %16.
 • Erkeklerin %22’si eşinden veya sevgilisinden hayatında en az bir defa psikolojik şiddet gördüğünü belirtirken, psikolojik şiddet uyguladığını belirten kadınların oranı %16.
 
İş hayatındaki kadın sayısı değişmeli mi?
Günümüzde kadınların eğitim olanaklarının geçmişe oranla artması ve toplum yapısının değişmesi, iş hayatında yer alan kadınların sayısını ve oranını da arttırdı. Peki gelinen noktada iş hayatına katılan kadınların oranı yeterli görülüyor mu?
 • Her 4 kişiden 3’ü daha fazla kadının iş hayatına katılması gerektiğini düşünüyor.
 • Her 10 kişiden 1’i ise iş hayatına katılan kadınlarının sayısının azalmasını gerektiğini düşünüyor.
 
Kadınların iş hayatındaki en büyük sorunu
İş hayatının herkes için birçok zorluğu var. Fakat bazı sorunlarla daha çok kadınlar karşılaşıyor.
Her 20 kişiden 9’una göre kadınların iş hayatında yaşadığı en büyük zorluk, işyerindeki temponun yanı sıra ev işlerinin de sorumluluğunu üstlenmesi. Her 20 kişiden yaklaşık 4’ü iş hayatında kadınların fiziksel tacize maruz kalmalarını 2. en önemli sorun olduğunu belirtti. 3. sırada gelen sorun ise her 20 kişiden 2’sinin belirttiği, erkeklere göre daha fazla psikolojik şiddet görmeleri oldu. Hem erkekler hem de kadınlar bu sorunların sıralamasında hemfikir.


 
POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER