Aktuelpsikoloji.com 29.03.2012

Orgazmın önündeki engel: İyi kız sendromu

Kadınların yaşadığı “iyi kız” sendromunun, orgazm yaşamalarının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu söyleyen Dr. Sevilay Zorlu, kadında orgazm bozukluğu ve tedavi şeklini açıklıyor.

Kadında orgazmı ve orgazm sorununu ele alan Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr. Sevilay Zorlu, kadınların orgazmı yaşamalarının önündeki en büyük engellerden birinin "iyi kız sendromu" olduğunu belirterek, durum hakkında şu bilgileri veriyor:

Orgazmın önündeki engel: İyi kız sendromu

ORGAZM
Fiziksel anlamda, rahim, alt vajina ve genital bölge kaslarındaki cinsel gerilmenin rahatlamasına neden olan ritmik kasılmadır. Bazı kadınlar ise zihinsel hayal gücü ya da ruhsal bir deneyim yaşarlar.

Her kadının orgazm deneyimi farklı olduğu gibi, aynı kadın farklı deneyimler yaşayabilir. Orgazmın sayısı da kadından kadına farklılıklar gösterir. Bazı kadınlar bir kere orgazm ile kendilerini doyumlu hissederken, bazıları çoğul orgazm gereksinimi hissedebilir.

Orgazmın ortaya çıkmasını gerektiren “uyarılma” derecesi, kadından kadına ve kadının içinde bulunduğu koşullara göre değişir. Bazı kadınlar herhangi bir cinsel uyarı ile orgazm olurken, diğerleri yoğun ve uzun klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyabilirler.

Her cinsel ilişki orgazm ile sonuçlanmayabilir. Orgazm yaşanan her cinsellik yeterli doyum sağlamayabilir.

Cinsel ilişkinin ne kadar mutluluk verdiğini cinsel doyum belirler.

KADINDA ORGAZM BOZUKLUĞU
Sürekli ve tekrarlayan bir biçimde cinsel birleşme ile orgazm olamaması ya da çok nadiren olmasıdır.

Bazı kadınlar hayatları boyunca hiç orgazm olmamışken bazıları da çok nadiren olabilmiştir. Bazı kadınlar mastürbasyonla orgazm olabilir ama cinsel birleşme sırasında orgazm olamazlar, bazı kadınlar ise hiç mastürbasyon yapmamışlardır.

NE SIKLIKTA GÖRÜLÜYOR?
Birçok araştırmada cinsel sorun nedeniyle başvurmamış kadınların yüzde 40-60'ında orgazm bozukluğu saptandı.

2003 yılında Richters tarafından yapılan bir araştırmada, cinsel işlev bozukluğu gösteren, yaşları 16-59 arasında değişen 9134 kadının yüzde 28.6'sında orgazm bozukluğu olduğu görülmüş.

En çok orgazm bozukluğu yaşayan kadınların yaş aralığı 50-59 iken (%41.9), bunu 16-29 yaş aralığı izler (%29).

Hannover Üniversitesi'nde 600 öğrenci ile yapılan araştırmada yüzde 40'ının ilişkileri boyunca orgazm olmadıkları halde orgazm taklidi yaptıkları saptanmış.

Yani dünyanın her yerinde aynı sorunla karşılaşabiliyoruz.

NEDENLER
CETAD (Cinsel Tedavi ve Araştırma Derneği) çalışmasına göre; çocukluğunda ve gençliğinde kendisini “iyi kız” olarak tanımlayan her 10 kadından 9'u yetişkinlikte orgazm olamıyor.

Geleneksel kadın cinsel rolünü benimsemiş kadınların yaşadığı “iyi kız” sendromu, orgazm yaşamalarının önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Ülkemizde kadınlar cinsel haz alma ve doyuma ulaşmayı kendileri açısından çok önemsemezler. Eğer cinsel birleşme olabiliyorsa ve erkek açısından bir memnuniyetsizlik yoksa kadınlar da bir sorun yokmuş gibi davranmayı, hatta orgazm olabiliyormuş gibi taklit etmeyi tercih edebilmektedirler.

Kız çocukları yetiştirilirken, cinsellikle ilgilenmemeleri öğretilir, cinsellikle ilgilenmeleri ve cinsellik içeren aktiviteleri kınanır, kısıtlanır. Örneğin, mastürbasyon yapmaları istenmez ve hoş karşılanmaz. Evlenene kadar kızlık zarını koruyup kollamaları, ilk gece eşlerine saklamaları tembihlenir. Kendi genital yapısına dokunmak bir yana, bakmaktan bile korkabilirler.

Evlendikten sonra da bir görev gibi kadınlardan beklenen sadece eşlerine yanıt verebilir olmalarıdır. Bu nedenlerle, kadınların önemli bir kısmı ön sevişme sırasında eşlerine çok az katılırlar veya hiç katılmazlar. Cinsel birleşme sırasında çoğu hareketsiz kalır. Cinsellik konusunda çiftler konuşarak iletişime geçmezler. Kadınlar, erkeklere neyi cinsel olarak uyarıcı bulduklarını söylemekten kaçınırlar.

Yeteri kadar uyarılmadıklarında cinsel birleşmeyi reddedemezler ve hazlarını artıracak daha aktif tutum almaktan kaçınırlar.

Türkiye'de çalışan cinsel terapi uzmanlarının ortak görüşü, orgazm olmama nedeni ile tedavi talebinin belirgin şekilde az oluşudur.

Bunun farklı nedenleri olabilir; cinsel sorunların kadınların öncelikli bir sorunu olmamasından, diğer sorunlardan sıra gelmemesinden, zaten keyifli bir cinsellik yaşıyor olup bir eksiklik hissetmemelerinden, nereye gideceklerini bilememelerinden, değişebileceğinden umutları olmamasından...

1. ORGANİK NEDENLER
Orgazm olabilme vajinanın boyutu, pelvis kaslarının gücü ile bağlantılı değildir.

Omurilik hasarı bulunan, vajinal girişin ve vajinal ameliyatlar dolayısıyla yapısının bozulduğu kadınlarda orgazm bozukluğu gelişebilir.

Şeker hastalığı ya da pelvis kanseri gibi kronik hastalıklar ya da menopoz daha çok cinsel uyarılmayı etkiler, ikinci derecede orgazmı olumsuz etkiler.

2. PSİKOLOJİK NEDENLER
 • Negatif beden imajı ve düşük benlik saygısı,
 • Baba-kız ilişkisindeki olumsuzluklar,
 • Geleneksel kadın cinsel rolünün dışına çıkamamak,
 • Edilgenlik, çekingenlik,
 • Kadının çift ilişkisindeki ikilemi,
 • Kendini bırakma, kontrolünü yitirme korkusu,
 • Bağımsızlığını ortaya koyma korkusu,
 • Cinsellik konusundaki korkular,
 • Eşe veya erkeğe yönelik olumsuz duygular.


ORGAZM BOZUKLUĞUNA EŞLİK EDEN MİTLER

(YAYGIN YANLIŞ İNANIŞLAR)
 • Çiftler birbirini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini de bilirler.
 • Cinsel ilişki cinsel birleşme (koitus) demektir.
 • Mastürbasyon zararlıdır.
 • Cinsellik içgüdüseldir, öğrenilmez.
 • Kadınlarda orgazm cinsel birleşme ile sağlanmalıdır.
 • Mastürbasyonun cinsel güce zarar verici etkisi olabilir.
 • Oral seks, olgunlaşmamışlığın göstergesidir ve güvensizdir.
 • Sevişme her zaman doğal ve kendiliğinden olmalıdır, sevişme hakkında konuşmak ve düşünmek onu bozar.
 • İstenmeyen gebelikleri önlemek, yalnız kadının sorumluluğundadır.
 • İyi bir sevgili (eş), hemen her cinsel birleşmelerinde partnerine orgazm yaşatabilmelidir.
 • Eşler birbirini sevdikleri takdirde sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini de bilirler.
 • Çift için ”aynı anda orgazm” gerçekleştirilmesi gereken en önemli amaç olmalıdır.
 • Klitoral uyarı ile orgazm olan ama cinsel birleşme sırasında orgazm olamayan kadınlar olgunlaşmamıştır.

  ORGAZM YETİSİ YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR
  • 20’li yaşlarında fazla cinsel deneyimi olmayan kadınlarda cinsel birleşme ile orgazm olamamak oldukça yaygındır.
  • 50’li yaşlardan sonra ise yaş faktörü orgazma ulaşmada bir dezavantaja dönüşebilir.
  • Yaşlanmanın etkileri, menopoz, kronik hastalıklar nedeniyle yoğun ilaç kullanımları gibi etkenler uyarılma ve orgazmı olumsuz etkiler.
  • Aldatılmaya ya da aldatılma kuşkusuna bağlı gelişen öfke, cinsel hazzı ve uyarılmayı ciddi şekilde bozar.
  • Ayrıca, kadınların kendilerini cinsel hazza, uyarılmaya ve orgazma bırakabilmeleri için erkeklere göre daha fazla “güven” duygusuna gereksinimleri vardır.
  • Bazı kadınlar, özellikle medyadan etkilenip orgazmın “zevkten çıldırmak” gibi bir şey olduğunu ama kendilerinin bunu yaşamadığını düşünüp hayal kırıklığı ve buna bağlı küskünlükler yaşayabilir ve zamanla cinsel ilişkiden uzaklaşabilir.

   KLİTORAL ORGAZM? / VAJİNAL ORGAZM?
   Orgazmın vajinal ve klitoral biçimindeki ayırımı yapaydır. Orgazmın hem vajinal hem de klitoral bileşenleri vardır. Hatta ne klitoral ne de vajinal uyarı olmaksızın, fanteziler, düşler gibi psikolojik uyaranlarla ya da başka erojen bölgelerin fiziksel uyarısıyla da orgazm gerçekleşebilir.

   ORGAZMLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
   • Yakın çalışmalar göstermiştir ki, kadın orgazmında klitoral uyarı önemlidir. Vajinal uyarılma yüksek derecede haz verdiği halde, belki de çoğu kadında orgazmı başlatmada katkısı daha azdır.

   • Klitoral uyarılma yoğunluğu cinsel eylemin şekline göre değişir. En yoğunu doğrudan klitorisin uyarılması veya üzerine baskı uygulanmasıdır. Cinsel birleşme hafif bir klitoral uyarı sağlar, bu da orgazmı başlatmaya yetmeyebilir. Klitoris üzerine en yoğun baskı, kadının üstte olduğu pozisyonda gerçekleşir.

   • Kadın orgazmının ortaya çıkmasını gerektiren uyarılma derecesi kadından kadına değişir, sadece bireyler arasındaki değişiklik söz konusu değildir, aynı kadın farklı zamanlarda farklı düzeylerde uyarılma gereksinimi hissedebilir.

   • Kadınlar orgazm eşikleri konusunda farklılıklar gösterirler. Bazı kadınlar herhangi bir cinsel uyarı ile orgazm olurken, diğerleri yoğun ve uzun klitoral uyarılma gerektirir. Bazı kadınlar bir kere orgazm ile kendilerini doyumlu hissederken diğerleri üst üste orgazm gereksinimi duyabilir.

   • Orgazm olabilme yaşla birlikte artar. 20'li yaşlarında fazla cinsel deneyimi olmayan kadınlarda cinsel birleşme ile orgazm olamamak çok yaygındır. Ancak ilerleyen yaş ve menopoz, hastalıklar ve ilaç kullanımlarının devreye girmesiyle birlikte özellikle 50'li yaşlardan itibaren yaş faktörü bir dezavantaja dönüşmeye başlar.

    TEDAVİ
    • Orgazm bozukluğunda öncelikle bu soruna neden olan etken tanımlanmalı ve buna yönelik tedavi planlanmalıdır.
    • Uyarılma azlığı, yeterlı klitoral uyarılmanın olmadığı durumlarda ÇİFTİN CİNSEL TERAPİSİ ile sorun aşılmaya çalışılır.
    • Cinsel eşte erken boşalma varsa buna yönelik tedavi yapılır.
    • Organik ve psikiyatrik sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan orgazm bozukluklarında benzer şekilde nedene yönelik tedavi orgazm sorununu da çözecektir.
    • İlaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda kullanılan ilaç değiştirilebilir veya kesilebilir.
    • Cinsel terapiden sonuç alınamayan ya da ciddi kişilik sorunları, psikoseksüel gelişimin erken dönemlerine ait sorunların olduğu vakalarda daha başlangıçta DiNAMiK YÖNELiMLi CiNSEL TERAPi ya da UZUN SÜRELi TERAPi gerekeceği düşünülebilir.


POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER