› 
 › 
Junoastrology.com 15.12.2014

Satürn'ün Yay Burcu’na girmesi burçları nasıl etkileyecek?

Satürn, 23 Aralık 2014 itibariyle en son 30 yıl önce ziyaret ettiği Yay Burcu'na girecek. Satürn'ün Yay Burcu'ndaki yolculuğundan hangi burç nasıl etkilenecek ve Satürn bizi nelerle sınayacak? Juno Yıldız Gözlemcisi 2,5 yıllık bu yeni dönemi yorumladı.

Gökyüzündeki Ağır-Abiler’in "en asık suratlısı" Satürn, 23 Aralık 2014 itibariyle "astrolojik olarak" en son 30 yıl önce ziyaret ettiği Yay Burcuna girecek. Satürn 16 Haziran 2015’de retro sürecinin bir parçası olarak, 3 ay kadar Akrep Burcu'na geri dönecek. Sonra 18 Eylül itibariyle Yay’a dönüp, 20 Aralık 2017’ye kadar bu burçta yolculuğunu sürdürecek. Şubat 2015 ve Kasım 2015’de Neptün ile kare konumda olacak. 2016 Haziran’ında ise, hem Neptün’e hem de artık Başak’ta yol almaya başlamış olan Jüpiter’e kare yapacak. Başka bir deyişle, "değişken" burçlarda bir Jüpiter-Satürn-Neptün karesi yaşayacağız.

Satürn'ün Yay Burcu’na girmesi burçları nasıl etkileyecek?

Satürn Yay’dan geçerken, Neptün ve Jüpiter ile gireceği görünümlerin de desteğiyle; aşırı yayılmacı ya da baskıcı güçler ile özgürlükçü ya da radikal akımlar arasında çatışmalar tırmanabilir. Sınırların ve güç dengelerinin yeniden belirlenmesine yol açacak gelişmeler yaşanabilir. Satürn’ün Akrep’ten geçtiği ve Oğlak’taki Pluto’dan da destek aldığı son 2,5 yıl içinde, "var olduğunu sandığımız şeylerin aslında yok olduğunu ya da elimizde tutmaya çalıştıklarımızın aslında bizi yok ettiğini" gördük. Yıkımlar yaşadık ve hayatımızda bazı zeminleri yeniden inşa etmemiz gerektiğini fark ettik. Şimdi bu devrede – geçtiğimiz süreçte aldığımız dersleri unutmadan – kontrollü açılımlar yakalamak, elimizde olan bilgi ve olanakları verimli ve özenli kullanmak, hayatımızın hala abartılı ya da düzensiz olan bölümleriniyse bilinçli bir tutumla şekillendirmek için gayret göstereceğiz. Rahatladığımızı hissettiğimiz alanlarda, eski alışkanlıklarımıza dönmemeyi seçerek, eski dersleri tekrar tekrar yolumuza çağırmamayı becereceğiz.

Burç ve Yükselen Burç’a göre okunmasını tavsiye ederim. Güneş’iniz ya da Yükselen noktanız girdiği burcun ileri derecelerindeyse, örneğin Güneş Burcu'nuz 25 derece Balık ise Koç Burcu'nu, 28 derece Boğa Burcu yükseliyorsa, İkizler Burcu'nu da okumayı ihmal etmeyin. Zaman içinde takip eden burca dair etkileri yaşamanız mümkün.

Koç ve yükseleni Koç olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken Koç'ları alışmakta zorluk çektikleri değişimler, kaynak kısıtlamaları ve (sevdiklerini/sağlıklarını/güçlerini) kaybetme korkularıyla sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken hayata bakışlarını ve ileri dönük planlarını güncellemelerine neden olacak. Bu süreçte, düşünce sisteminizde kalıcı değişiklikler olduğunu fark edeceksiniz. Ya hayallerinizi ya da onları gerçekleştirmek için kullandığınız yöntemleri elden geçireceksiniz. En fazla zorlanacağınız konu ise "gizli güvensizlik" faktörünü aşmak olacak. Koç zora düşmüş, yitirmiş, güçsüz kalmış olmayı en zor sindirebilen burçlardan biridir. Son birkaç yılın deneyimlerini derse çevirememiş olan Koç’ların, kendilerine ve hayata karşı çocukça bir güvensizlik geliştirip, adım atmaktan ürkmeye başlamaları mümkün. Ama tutarlı ve sabırlı davranmanız halinde, güven duygunuz yeniden pekişecek. Unutmayın; hayatın adaletini ve güvenilirliğini genellikle akışın beklentimize uyması ile ölçeriz. Oysa "büyümemizin" ölçüsü hayatın akışına saygı duymak ve uyum göstermek ile paraleldir.

Boğa ve yükseleni Boğa olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken Boğa'ları gönül ve iş ortaklıklarıyla sınayan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Boğa'ların kontrolleri dışındaki değişimlere ayak uydurmalarına neden olacak. Kontrol takıntısı ve kalıcılık arayışı ile bilinen Boğa Burcu için sağlam bir sınav olacağına şüphe yok. Bu dönemde bazı mal ve kaynakları elden çıkartıp elde ettiklerini yeni bir düzen kurmak ya da borçlarını kapatmak için kullanabilirler. Ama bol keseden harcamak yerine, kontrollü ve tok gözlü olmaları, beklentilerini makul tutmaları gereken bir dönem. Aile yapılarında, yaşam standardı anlayışlarında bazı değişimler olabilir. Sağlık önlemleri almaları veya erteledikleri tedavileri görmeleri de gerekebilir. Bu devrede beklentilerini doyurmak için risk alma arzuları ile kaybetme korkuları arasında kalabilirler. Unutmayın; Hayatın yaşamaya değer ve doyurucu olması, bize sonsuz kaynaklara sahip olmak ve onları sınırsızca kullanmak gibi gelir. Oysa "hoşnutluk" kaynaklarımızı verimli kullanarak ve şükretmeyi bilerek varılan bir doygunluk halidir.

İkizler ve yükseleni İkizler olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken İkizleri hayat standartlarını korumak için her zamankinden fazla uğraşmaya ya da çok rahat etmedikleri koşullarda çalışmaya mecbur eden ve fiziksel kondisyonlarını/yeme içme biçimlerini elden geçirmeye yönlendiren Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken İkizler'in iş ve hayat arkadaşlıklarına yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Kişisel hareket alanlarına verdikleri önem kadar güçlü ilişki ağları ile de bilinen İkizler Burcu'nu, ilişkilerdeki tavırlarını ve beklentilerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2,5 yıllık devre içinde, maddi ya da manevi ortaklıklar kurduğunuz kişilerle karşılıklı güveninizi, ilişkilerin size katkılarını ve getirdiği yaptırımları sorgulayacaksınız. Evlilik ya da boşanma kararı alabilirsiniz. İkili ilişkilere bakış açınız ya da ilişkide olduğunuz insanların tutumları ve beklentileri tamamen değişebilir. Ticari işbirliklerinizi elden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Unutmayın; özgürlük size "istediğinizi yapmak" gibi gelebilir. Oysa sadık kalmak da bir açıdan bakınca zaaflarınıdan özgürleşmektir. Ve bazen sizi hayatta tutan, çevrenizdeki insanların sadakatidir.

Yengeç ve yükseleni Yengeç olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken Yengeç'leri "mutluluk anlayışları, üretken olma ve hayat enerjilerini kullanma şekilleri" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Yengeç'lerin hayat standartlarına ve çalışma biçimlerine yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Konfor alanlarına verdikleri önem ile bilinen Yengeç Burcu'nu, "kaliteli bir yaşam", "iyi bir iş" ve "huzurlu ve sağlıklı bir hayat" kavramlarını değiştirecek bir süreç bekliyor. 2,5 yıllık devre içinde, hayattan beklediklerinizi elde etmek için ne yaptığınızı sorgulayacaksınız. Kaygılı ve güvensiz hissettiğiniz için hem kendinizi hem de yaşadığınız ortamı fazlasıyla eleştirmeniz ve yargılamanız mümkün. Bu süreçte iş ortamınızı ya da çalışma biçiminizi değiştirme kararı alabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı yeni oluşan koşullara göre değiştirmeniz, yeme/içme alışkanlıklarınızı ise sağlık gereksinimlerinize göre düzenlemeniz gerekebilir. Bedensel olarak da, davranış modeli olarak da daha kontrollü ve disiplinli olacaksınız. Unutmayın; huzur size "zorluk çekmemek" gibi gelebilir. Oysa zor gibi görünen koşullarla baş edebildiğinizi görmek size dirayet ve içten gelen bir güven hissi kazandıracak.

Aslan ve yükseleni Aslan olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken Aslan'ları "sabır, güvenlik ve aidiyet anlayışları" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Aslan'ların "mutluluk anlayışlarına ve üretkenlik şekillerine" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Coşkulu bir hayat sürmeye, popüler bir insan olmaya verdikleri önem ile bilinen Aslan Burcu'nu, "varolmanın anlamına ve üretken olmaya dair" düşüncelerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. 2,5 yıllık devre içinde, genel olarak hayatınızın hızını biraz kesmeye karar verebilir, enerjinizi boşa harcamak yerine somut bir üretime odaklamak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yaklaşımınız daha mesafeli ya da tutarlı olabilir. Çocuk sahibi olmayan Aslanlar bu devrede karar alabilir ya da bir başkasının sorumluluğunu üstlenmek yoluyla çocukluktan çıkmayı kabullenebilirler. Bu süreçte enerjinizi odakladığınız alanlar ve kullanma biçiminiz değişecek. Unutmayın; hayatın anlamı "anlık güdülerine göre yaşamak ve kendi mutluluğunu her şeyin önüne almak" gibi görünebilir. Oysa bir amaca kendini adamak kadar hayata değer katan ve kendimizi anlamlı hissettiren bir şey yoktur.

Başak ve yükseleni Başak olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken Başak'ları "iletişim biçimleri ve yakınlık kurma anlayışları" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Başak'ların "güvenlik, aidiyet ve düzen" anlayışlarına yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Aile ilişkilerinde ve özel hayatlarında hakimiyeti ellerinde tutmaya ve kuralları koyan kişi olmaya verdikleri önem ile bilinen Başak Burcu'nu, "hayatı çekip çevirmeye dair" düşüncelerini değiştirecekleri bir süreç bekliyor. Bu dönemde üzerinize yeni sorumluluklar alabilir ve bu sorumlulukların size kişisel hakimiyet ya da güven duygusu kadar "yük" de getirdiğini idrak edebilirsiniz. Ailenizin yapısında farklılıklar olabilir. Aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Evlenmek ya da boşanmak gibi, kişisel statünüzde değişiklik getiren adımlar atabilirsiniz. Bu dönemde, ait ve sahip olmak kadar sınır koymayı ve son vermeyi de öğreneceksiniz. Unutmayın; alan değil veren olmak daima güç sağlar. Ama onay ya da saygı görmek için veren kişi de, en az alan kadar bağımlıdır. Eğer başkalarını hoşnut etmek için değil vicdanınızı hoşnut etmek için verirseniz, hem özgür hem duruma hakim hem de yararlı biri olursunuz.

Terazi ve yükseleni Terazi olanlar
Akrep Burcu'ndan geçerken Terazi'leri "değer anlayışları ve öncelikleri" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Terazi'lerin "yakınlık kurma biçimlerine ve iletişim anlayışlarına" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Terazi'ler, sözleri ve davranışları ile insanlara ayar vermeyi önemserler. İlişki yönetimi onların hayatlarının merkezindedir. Ama vaatkar olmanın da beklentili olmanın da sınırını koymak gereken zamanlar vardır! Bazen insan başkalarını işine karıştırmadan başının çaresine bakmayı, bazen de başkalarının taleplerine göre değil kendi tercihlerine göre davranmayı öğrenmeli. Önümüzdeki 2,5 yıl içinde çevrenizi ihtiyaçlarınıza göre daraltacak, sözlerinizi seçerek kullanacak, gerektiği kadar yapıp gerektiği kadar vereceksiniz. Gücünüzü ilişkileriniz kadar kendinizi de yönetmekten alacaksınız. Bu süreçte, konfor alanınızı korumak için ne kadar fedakarlık yapabileceğinizi kendinize sık sık soracaksınız. Unutmayın; insan insana muhtaçtır. Ama kendine yetmeyi bilmeyen insan başkasına da yararlı olamaz ve kendine sınır çizemeyen insan, "ben" derken ne kastettiğini bilmez.

Akrep ve yükseleni Akrep olanlar
Üzerlerinden geçerken Akrepleri "kendilerini baştan yaratmak" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken "değer anlayışlarına ve maddi/manevi önceliklerine" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Akrep'ler daralmayı sevmezler! İhtiyaç duyabileceklerini düşündükleri her şeyi ellerini altında bulabilmek ve canlarının çektiğini yapabilmek isterler. Önümüzdeki 2,5 yıl içinde ihtiyaçlarınızı kaynaklarınıza göre daraltacak, paranızı, vaktinizi, yeteneklerinizi "önceliklerinizi dikkate alarak" kullanacaksınız. Yeni bir işe başlamanız, çalışma ya da para kazanma biçiminizde meydana gelecek değişimlere uyum sağlamak için uğraşmanız mümkündür. Konumunuzu korumak için eski yöntemlerin yeterli olmadığını fark edeceksiniz. Bu süreçte "sevilmeme/önemsenmeme kaygınız" tavan yapsa da kendinizi suni dramalara kaptırmayın. Talep ve sunum biçiminizi elden geçirin. Kendinizi, "risk alarak ve tehdit oluşturarak" değil, "güven duyup güven vererek" önemli hissedin. Unutmayın; değeri zaman içinde değişmeyen hiç bir şey yoktur. Ama öz-değerlerini zaman içinde koruyan insanlar vardır.

Yay ve yükseleni Yay olanlar
Akrep’ten geçerken, Yay'ları "iç dünyalarını keşfetmek" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Yay'ların "benlik tanımlarına ve sınırlarına" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Yaylar sınırlanmayı sevmezler. Ama sınır yoksa tanım da yoktur! Ve tanımlanamayan hiç bir şeyin elle tutulur bir anlam ya da değer sahibi olması mümkün değil. Dolayısıyla Yay'lar önümüzdeki 2,5 yıl içerisinde ne olmak istiyorlarsa öyle davranmayı, ne bulmak istiyorlarsa öyle olmayı öğrenecekler. Yalnız manen değil, vücut olarak da güçlenmeye ve fazlalıklarınızdan kurtulmaya yöneleceğinizi müjdeleyeyim. Satürn’ün en iyi yanı insanı her türlü fit yapmasıdır. Davranış modelinizin yeni sınırlarını çizerken, bir yandan da güvenlik sınırlarınızı aştığınızı ve güçlü hissetmek için "normalde" davrandığınız gibi davranamayacağınızı da göreceksiniz. İş ve özel hayatınızda gelişme sağlamak için, önce kendi tavrınızı elden geçireceksiniz. Unutmayın; özgürlük, sınırlara saygı ile mümkün ve kendini kontrol altına almayı bilen birini hiç kimse kontrol edemez.

Oğlak ve yükseleni Oğlak olanlar
Akrep’ten geçerken, Oğlak'ları "insanlar ve olaylara uygun mesafede durmak" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Oğlak'ların "manevi dünyaya, hayatın elle tutulamayan boyutuna, aynada gördükleri yüzün arka planına" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Oğlaklar belirsiz sularda yüzmeyi sevmezler. Ama davranış modellerimiz ve seçimlerimiz, kendimize dahi itiraf etmediğimiz birçok eğilim ve bastırıldığı için farklı yollardan kendini ortaya koyan gizli motivasyonlar ile şekillenir! İçimizde sakladığımız "zayıf, suçlanmaktan korkan, hayata endişeyle bakan" çocuğu tanımadan, kendimizi tanımamız mümkün değil. Oğlaklar için, kendilerine itiraf etmedikleri zaaflar ile baş etme zamanı. Bu süreçte, ne yapmaları gerektiğine "alıştıkları yöntemlerle" karar veremedikleri durumlar olabilir. Yön bulmak için, hayatın görülen ve dokunulan dünyadan daha derin bir anlamı olduğuna dair güvenlerini ve bu boyuta teslim olma/direnme eğilimlerini elden geçirmeleri gerekecek. Unutmayın; bir insanın kendisi için yapacağı en iyi ilk şey, gölgesi ile yüzleşmek, ikincisi de hayat yolu ile barışmaktır. Varoluş amacına uygun yaşamayı bütün kalbiyle isteyip bu yola teslim olan kişi bir kurban değil, bir görevlidir.

Kova ve yükseleni Kova olanlar
Akrep’ten geçerken, Kova'ları "sorumluluk anlayışı ve statü kaygısı" konusunda eğiten Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Kova'ların "hayatın akışı içinde karşılarına çıkan insanlar, olaylar ve olasılıklara" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Kovalar meraklı kişiliklerdir. Zira "aslında risk sevmezler." Kendi seçtikleri risklerin üzerine gidip, kendi istedikleri alanlarda hayata ve insanlara meydan okumaya kalkışmalarının nedeni, seçmedikleri ve kontrol edemedikleri bir müdahaleye, habersizce yakalanmama arzularıdır. Ama hayatın ve insanların üzerine bu kadar gitmeye gerek var mıdır? Ya da, insanın diğer insanlarla ve hayatla ilişkisi hep "baş etmek" kıvamında mı şekillenmelidir? Önümüzdeki 2,5 yıl boyunca, çaresizliği ya da etkisizliği değersizlik ile eş anlamlı görmemeyi öğrenmeniz gerekir. Bu süreç insanları ve olayları manipüle etmeyi seven Kova'ları, hayata müdahale etmek yerine gözlemek, dengeyi bozmak yerine dengede kalmak, kendi tercihlerini dayatmak yerine olaylara ve insanlara uygun mesafede durmak konularında eğitecek. Unutmayın; en büyük risk, hayat değil insanın kendisidir.

Balık ve yükseleni Balık olanlar
Akrep’ten geçerken, Balık'ları "hayat planlarını" elden geçirmek zorunda bırakan Satürn, Yay Burcu’nda ilerlerken Balık'ların "sorumluluk ve statü anlayışlarına" yeni bir gözle bakmalarına neden olacak. Balık'lar olaylara hakim olmaya değil, akıştan etkilenmeden bildiklerini okumaya odaklıdırlar. Her Balık, belirsiz suların özgürlükle eş anlamlı olduğunu ve sınırı çizilip adı konulmuş her durumun, başta insanın kendisini sıkıntıya sokacağını bilir. Ama bazen inisiyatif kullanmak, yön çizmek, kendimize ve bize yönelik beklentilere bir isim ve sınır koymak, tabii sonra da bunun gereğini yapmak gerekir. Önümüzdeki 2,5 yıl boyunca Balık'lar kendilerine "Ben Kimim?" sorusunu soracak ve yaptıkları tanımın hakkını vermek konusunda çaba gösterecekler. Kendinizi bir eleman, bir yönetici, bir eş ya da bir ebeveyn olarak ispat etmeniz beklenecek, beklentilere uygun olmadığınız durumlarda onay almanız da, kendinizden hoşnut olmanız da zorlaşacak ve bir noktada kendinize "neden böyle bir duruşu tercih ettiğinizi" sormanız gerekecek. Unutmayın; kendimize saygı duyabilmek için bazen rahatımızdan bazen de başkalarının gözündeki yerimizden fedakarlık etmemiz ve her iki durumda da sorumluluğu üstümüze almamız gerekir.

Junoastrology.com


POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER