› 
 › 
@Pudra özel haberidir, izinsiz kullanılamaz. 31.10.2011

Kadınlar soyadlarını istiyor!

Anayasa Mahkemesi, kadınların evlendikten sonra evlenmeden önceki (kızlık) soyadlarını kullanmasına izin vermedi. Oysa kadınlar karara, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına hem de “BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne aykırı olduğu için itiraz ediyor.

Kadınlar soyadlarını istiyor! guclu kadin haklari 1
1/9
Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi’nin, kadının kocasının soyadını almasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin iptal istemini reddetme gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Gerekçede kadının evlendikten sonra kocasının soyadı almasının kamu düzeni için önemli olduğu vurgulandı.

Bu duruma kadın hakları savunucuları itiraz etti. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), evlenen kadının tek başına kızlık soyadını kullanabileceğine dair emsal teşkil eden kararlarının yanı sıra Türkiye’nin 2000 yılında onayladığı “BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne göre de kadınlar istemeleri halinde kızlık soyadlarını tek başına kullanabiliyor. Türkiye Anayasası’nın 90. Maddesi de “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bu antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” diyor.

İşte, kadınların soyadı haklarını kullanamamalarına dair karara kadınların itiraz gerekçeleri:

Melike Tümer
POPÜLER GALERİLER
new york fashion week 26