Pudra.com 19.06.2013

Hekimlerden "biber gazını durdurun" çağrısı

Sağlık meslek örgütleri, protestolara müdahalede kullanılan şiddet ve biber gazının durdurulmasını istiyor.

Hekimler ve sağlık meslek örgütleri, toplumsal olaylarda kullanılan şiddet ve biber gazının durdurulması çağrısı yapıyor.

Hekimlerden

Türk Toraks Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Farmakoloji Derneği'nin 20 Haziran 2013, saat 11.00'de, Taksim Point Otel'de gerçekleştireceği "toplumsal olaylarda kullanılan şiddet ve biber gazı durdurulmalıdır" konulu basın toplantısında, protestolarda eylemcilere müdahale amacıyla kullanılan biber gazının ani ve uzun dönem kalıcı etkilerine vurgu yapılarak kullanımının yasaklanması istenecek.

Sağlık örgütlerinin açıklamaları şöyle:

Türk Tabipleri Birliği
"Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini destekleyen emek ve meslek örgütleri ile birlikte bu saldırganlığın durdurulmasının bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız."

Türk Toraks Derneği
"Akciğer sağlığını geliştirmeyi görev edinmiş bizler, solunum sistemi üzerinde ani hasar yapan ve uzun dönem kalıcı etkilere neden olabilen gazların halk üzerinde kullanılmasını tehlikeli bulmaktayız. Bu konudaki araştırmalarımızı ve açıklamalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Adli Tıp Uzmanları Derneği
"Gözyaşartıcı kimyasallar yoğun, kontrolsüz, doğrudan hedef gözetilerek ve kapalı alanlarda kullanımı uluslararası sözleşmelere göre suç kapsamındadır. AİHM amaç dışı kullanımı işkence yasağı ihlali olarak değerlendirmiştir. Herhangi bir etkinlik içinde olsun olmasın göz yaşartıcı kimyasallara maruz kalan herkesin tetkik ve tedavilerini yaptırmaları, adli raporlarının düzenlenmesi ve yasal haklarını kullanmaları önem taşımaktadır. Mağdurların adli değerlendirmelerinde etik tutum, muayene ve kayıt altına alma sürecinde yapacakları işlemler İstanbul Protokolü’nde açıklandığı gibi gerçekleştirilmeli, mahremiyet hakları ve kişisel bilgileri etik ve yasal kurallar doğrultusunda korunmalıdır. Dünya Tabipler Birliği’nin yanı sıra uluslararası uzmanlık derneklerini ile birlikte çalışarak; ortaya çıkan vahim sonuçları nedeniyle göz yaşartıcı kimyasalların, yasaklanması ve kimyasal silahlar kapsamında değerlendirmesi için ortak çalışma yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
"Sorunların çözümü temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal barışın korunması ve geliştirilmesi, hukukun üstünlüğün sağlanması ve herkesin kendini ifade edebilmesi ile olanaklıdır. Göstericilere karşı orantısız güç kullanımının bir an önce durdurulmasını, sorunun çözümü için hoşgörülü, barışçıl ve uzlaşmacı bir tutum sergilenmesi bekliyoruz. Sağlık için barış, barış için temel hak ve özgürlükler gereklidir!"

Türkiye Psikiyatri Derneği
"Tüm toplumlarda barışın inşa edilmesinin ilk şartı, insanların en temel ihtiyacı olan güven duygusunun önemsenmesi ve incitilmemesidir. Toplumun her kesiminin şiddete maruz kalmasını durdurmak ve yaşamlarını istedikleri şekilde sürdürebilecekleri ileri demokrasinin gereği olarak demokratik haklarını güvenle kullanabilecekleri hissinin hükümet tarafından hızla tesis edilmesi, istenmeyen çatışmaları sona erdirmenin yegâne yoludur."


POPÜLER GALERİLER
gelinlik modelleri pudra
mac mbfwi pioneering designersi 10
lenzing ecovero mehtap elaidi mbfwi 01
korean beauty kore guzellik sirlari
new york fashion week 26
paris fashion week pudra 12
mac mbfwi pioneering designersi 10
oleg cassini collection 2117 2
EN YENİLER